Kontakt

Semi Line S.A.
ul. Wał Miedzeszyński 630,
03-994 Warszawa
tel.: (+48) 22 672 49 43
fax: (+48) 22 672 49 44
sekretariat@semiline.eu
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000797230
NIP: 952-21-98-425
Regon: 384005623
kapitał zakładowy 8.000.000,00 PLN (wpłacony w całości)


Formularz kontaktowy: