Działalność Społeczna

CSR w Semi Line

Odpowiedzialne działanie biznesu to droga do zrównoważonego rozwoju i doskonałych wyników. Niezwykle istotne jest, aby działalność społeczna przedsiębiorstwa była na stałe wpisana w strategię rozwoju firmy. Tylko długofalowa i konsekwentna współpraca biznesu i ludzi związanych z przedsiębiorstwem jest w stanie przynieść pozytywne efekty i korzyści tak bardzo pożądane i potrzebne dla poprawnego funkcjonowania każdego społeczeństwa.

Dlatego też „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Semi Line” jest w pełni zintegrowana ze "Strategią Korporacyjną Semi Line" określającą trzy obszary, które służą osiągnięciu nadrzędnego celu biznesowego, jakim jest budowa wartości Firmy:

CSR


Strategia CSR ma w swoich założeniach wspierać, rozwijać i uszczegóławiać postanowienia Strategii Korporacyjnej w zakresie obszaru: „Budowy firmy odpowiedzialnej społecznie”. Kluczowym obszarem na którym skupia się społeczna odpowiedzialność biznesu Semi Line to rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny młodych ludzi w Polsce. Dążymy, żeby akcje społeczne z naszym udziałem w pełni spełniały założenia zrównoważonego rozwoju.